Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

"Nagyon sok olyan érzelem van, amely nem egyéb, mint a szeretet és a félelem másik oldala. A gyűlölet sem más, csak a szeretetnek egy másik oldala. Akkor keletkezik, ha valakiben megsérül a szeretet. Ha a gyűlöletét kifejezésre juttatja, azzal elzárja magában a szeretet felé vezető utat.De ha azt mondja: "nagyon szeretlek, és most nagyon fáj", akkor nem marad benne hely a gyűlölet számára. Az ilyen mondat után, lehetőség marad a megbékélésre. Gyűlölködés után azonban már nem. A gyűlölettel elveszítjük azt, amit tulajdonképpen birtokolni szeretnénk." / Bert Hellinger /

 

"Ha a szülők magukban rendbe hozták a rendszert, az közvetlenül hat a gyerekekre akkor is, ha nem beszélnek róla nekik. Ami hat, az a lélekben kialakult rend és az elismerés." / Bert Hellinger /

 

"Mindig átvett érzés például az a harag és düh, amit túlzott mértékű igazságvágyunk fűt vagy ha bosszút akarunk állni. Az igazságot mindig valakinek a múltból akarjuk helyreállítani. A velünk szemben elkövetett igazságtalanságnál sokkal kevésbé intenzív az érzés, mintha azonosulás révén erősödik fel." / Bert Hellinger /

 

"Példa: Egy anya, akinek van egy lánya, másodszor is férjhez megy. Ha a nő nem méltányolja, hogy a férfi gondját viseli és törődik a gyermekével, akit a házasságba hozott, felborul az adás és elfogadás egyensúlya. A férfinak többet kell adnia, mint amit kap. Minél többet vár el a feleség, annál nagyobb lesz a különbség a nyereség és a veszteség között. Azzal állhatna helyre az egyensúly, ha azt mondaná a férfinak: "Igen, úgy van, hogy te adsz, és én elfogadok, de én ezt tisztelem és elismerem." / Bert Hellinger /

 

"A szülők a maguk részéről az remélik és kívánják, hogy a gyereküknek jobb legyen. Az tehát, amit a szülők kívánnak, ellentétben áll azzal, amit a gyerekek a szereteten értenek. Még ha a szülőket elutasítják is, megvan a titkos összetartozás-érzés. Titokban utánozzák őket és úgy intézik, hogy az történjen velük, ami a szülőkkel történt. Amikor egy gyerek azt mondja: "Semmiképp nem akarok olyan lenni, mint ti", titokban követi őket, és épp az elutasításnak köszönhetően válik olyanná, mint a szülei." / Bert Hellinger /

 

"Nem bocsájthatsz meg apádnak és anyádnak! Ők a szüleid, az élet általuk jött hozzád! Te tovább adhatod. Sosem leszel a felettesük. Pont fordítva van! Te lettél rájuk bízva és úgy láttak el, ahogy tudtak. Az életeden kívül, annyit adtak amennyire képesek voltak. Nincs jogod felelősségre vonnod őket. Nekik köszönheted, hogy láthatod Isten Napját. 
Kettőjükből és mintáikból vagy összerakva, tehát ha bármelyiket elítéled, Magadat ítéled el! Soha nem tudsz békességben élni ekkor és ha kitartasz emellett. Nem megbocsájtani, hanem megérteni és elfogadni őket, ez a megoldás. Ők is emberek, mint Te és arra voltak képesek, amire voltak.
Te egyet tehetsz: tovább mész a megkezdett úton, nem lenézve, megvádolva őket, hanem megköszönve, hogy létbe segítettek és amit jónak élsz meg vedd át tőlük, vidd tovább, amit nem érzel jónak azt haladd meg. Minden ítélkezés nélkül." / Kalo Jenő /

 

"A lelkiismeret őrködik az adok és kapok egyensúlya felett is. Ha kapok valamit, a lelkiismeretem hatására késztetést érzek az egyensúly helyreállítására, tehát adok valamit annak, akitől előzőleg kaptam. Csak akkor érzem ismét jól magam, ha viszonoztam az ajándékot. Ennek a késztetésnek nagyon jelentős szerepe van a családokban és minden más csoportban, mert ez ad lehetőséget az adok kapok folytonos kölcsönhatására. A kiegyenlítésre irányuló késztetés nélkül nem működne ez a kölcsönhatás, és nem lennének emberi kapcsolatok." / Bert Hellinger /

 

“Felszabadítom a szüleimet az érzés alól, hogy mindig cserbenhagytak. 
Felszabadítom a gyermekeimet az érzés alól, hogy mindig büszkévé kell tegyenek; hogy saját útjukat járhassák szívük állandó sugallatát követve.
Felszabadítom a társamat a kötelezettség alól, hogy engem kiegészítsen. 
Semmiben sem szenvedek hiányt, együtt tanulok minden lénnyel és mindig.
Köszönöm nagyszüleimnek és ősatyáimnak, hogy összegyűltek azért, hogy én ma életet lélegezhessek. Felszabadítom őket múltbeli hibáik alól, és be nem teljesült vágyaik alól, mialatt tisztában vagyok azzal, hogy megtették a tőlük telhető legtöbbet, hogy helyzetüket elrendezzék az akkori lelkiismeretük szerint. 
Tisztellek, szeretlek, és ártatlannak ismerlek el.
Átlátható vagyok szemed előtt, hogy tudja, nem rejtegetek semmit, nem tartozom semmivel azon kívül, ami vagyok; igaz vagyok magamhoz és a létezésemhez; hogy tudja: a szív bölcsességét követve tisztában vagyok vele, hogy élethivatásomat teljesítem, szabadon láthatatlan és látható családi kötöttségektől, melyek megzavarhatnák Békémet és Boldogságomat, melyek az én kizárólagos felelősségeim.
Lemondok a megmentő szerepéről, aki egyesíti és teljesíti mások elvárásait.
Csak és kizárólag a SZERETETEN keresztül tanulva, megáldom lényegemet, kifejezési formáimat, bár lehet, hogy vannak, akik nem értenek meg.
Értem magamat, mert én, és csak én éltem, és tapasztaltam meg történelmemet; mert ismerem magamat, tudom ki vagyok, tudom mit érzek, hogy mit cselekszem és miért.
Tisztelem és elfogadom magamat.
Becsülöm az Istenit magamban és benned is.
Szabadok vagyunk.”

(Ezt az ősi áldást a Mexikóban beszélt nahuatl nyelven alkották.)

 

"De felismertem valamit a tökéletességgel kapcsolatban. Azzal kezdődik, hogy az ember tisztába jön saját magával. Ez az első lépés. Sokan belsőleg össze vannak zavarodva, és elégedetlenek magukkal. Ha egy kicsit mélyebbre ásunk, láthatjuk, hogy kitaszították az egyik szülőt, vagy akár mindkettőt. Ilyenkor el vannak vágva az életük forrásától. Ha valaki elszakadt az egyik szülőjétől, akkor csak az életerő fele áll rendelkezésre, és ha valakinek csak fél életereje van, depresszióssá válik." / Bert Hellinger /

 

"Ha valakit gyermekkorában valamilyen rossz tapasztalat ér, gyakran elfojtja. A pszichoanalízis megmutatta, mennyire fontos felszínre hozni az elfojtott élményeket. Ám a megfigyelés azt mutatja: azzal, hogy felszínre hozunk valamit, még nem jutunk el az oldáshoz. Ahhoz meg kell tenni még egy nagyon fontos lépést. Ez a fontos lépés pedig az, hogy az érintett sajnálat nélkül elfogadja ezt az eseményt." / Bert Hellinger /

 

"A családfelállításokból kiderül, hogy a korábbi partnert képviselni fogja egy gyermek az új kapcsolatból. Átveszi az érzéseit és ki is fejezi ezeket a szülőkkel szemben. Képviseli őt és olykor még a sorsát is megismétli." / Bert Hellinger /

 

"A minták megszakítása: Ennek a folyamatnak a felismeréséhez és a megszakításhoz nagyon sok bátorságra és az újra való nyitottságra van szükség. Ha sikerül megszakítani, az egészen különleges teljesítmény. A megszakítás nem sikerül egyszerűen csak úgy, hogy az ember hagyja magát sodródni. Hátra kell lépni. Ahelyett, hogy úsznánk az árral kilépünk a partra, és nézzük a folyót, egészen addig, amíg át nem látjuk a régi dolgokat, fel nem ismerjük az újat, és el nem döntjük, hogy mit tegyünk."
/ Bert Hellinger /

 

"Az ember természeténél fogva idegenkedik a fájdalomtól és a kényelmetlenségtől. Azt akarjuk, hogy minden simán menjen. Pedig ha mozdulatlanok maradunk, nem fogunk fejlődni. Ha mindig a biztonságos játszmát választjuk, álmaink sosem válnak valósággá. Nem kapjuk meg, amit akarunk, ha azt várjuk, hogy Isten a küszöbünkre helyezze azt. Magunkhoz kell ölelnünk a nehézséget és a változást, ha kiteljesedett életre vágyunk. Ha a hajó nem inog, az azt jelenti, nem tart sehová." / Yehuda Berg /

 

"... Ahhoz, hogy egy nő szeresse a gyermeket, rá kell néznie. Valahányszor ránéz, látja benne az apát. Ha a nő elutasítja az apát, azzal elutasítja a gyermeket is. Ez a dolog másik oldala. A gyermek nem tűri, ha a benne lévő apát nem szeretik. Mert akkor az apja iránti hűségből éppen olyanná válik, mint az apa." / Bert Hellinger /

 

"A fiúk gyermekként édesanyjuk hatókörében élnek és rajta keresztül tapasztalják a női minőséget. Ha azonban a fiú ott is marad, lélekben túlteng a női minőség és az rögzül benne, hogy a nő az erősebb.
Ez megakadályozza, hogy elfogadja az apját és beszűkül a férfias minőség, majd egyre inkább elvész. 
Az anya bűvkörében a fiú sokszor csak fiatalemberré, a nők kedvencévé vagy szeretővé válik és nem férfivá." / (Bert Hellinger /

 

"Minden gyermeknek a fejlődése során át kell lépnie a tilalmakon. Ez jelenti a fejlődését. A szülők tiltanak, mert tiltaniuk kell. De sokszor titokban azt kell remélniük, hogy a gyermekük úgyis megszegi a tiltást. Ugyanis ha a gyermek ezt nem teszi meg, az rossz a gyermek számára is, a szülő számára is. Ha a szülők mindent megengednek a gyermeküknek, az a gyermek számára úgyszintén rossz. A gyermekben nem fejlődik ki lelki erő, ha mindent megengednek neki. Így hát a fejlődés csakis a tilalmak átlépése révén lehetséges." / Bert Hellinger /

 

"...sokan hajlamosak rá, hogy becsukják a szemüket, mondván: "Nem is lehet igaz, ami történik." És ha hagynám, akkor elszakadnának a valóságtól, pusztán csak a kényelmesebb megoldás kedvéért, ahelyett, hogy szembenéznének az igazsággal. Márpedig a valóságon csak akkor lehetséges változtatni, ha előbb szembenézünk vele." / Bert Hellinger /

 

"... A cserbenhagyott partnerek nem ritkán azzal próbálják csökkenteni fájdalmukat, hogy leértékelik és szörnyetegként mutatják be egykori társukat. Az elhagyott nő vagy férfi legfeljebb csak jövőbeli kapcsolataiban szenvedi meg, hogy a kudarcból nem vont le semmilyen rá vonatkozó tanulságot – de a gyerekei? Hogyan érinti majd az ő valóságérzéküket ez az angyal/ördög szerepábrázolás? Ők biztosan nagy árat fizetnek anyjuk vagy apjuk öngyógyító kísérletéért. Milyen terhet rak rájuk ezzel a gyűlölettel a velük élő szülő?... / F. Várkonyi Zsuzsa /

 

"Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a bűntelenség iránti igény tulajdonképpen gyermeki jellegű igény. Vágyni arra, hogy a szülők azt mondják: "Jó vagy." Ilyenkor az ember a szüleire figyel, nem pedig a valóságra. Nem tudja megkülönböztetni, hogy számára mi jó és mi rossz abban az értelemben, hogy mi viszi előre és mi hátráltatja a fejlődést. Nem tud kitörni ebből. Ha kitör, bűnösnek érzi magát. De a fejlődéshez mindig hozzákötődik a bűn." / Bert Hellinger /

 

"A családokra jellemző egy mély igazságosság és kiegyenlítődés iránti szükséglet. A család és a nagycsalád úgy viselkedik, mintha közös lenne a lelkük. Ez a közös lélek ügyel arra, hogy a családban egyensúlyban legyen a nyereség és a veszteség, mégpedig több nemzedéken át." / Bert Hellinger /

 

"Egy család mindig közösen viseli az egyes családtagok sorsát. Ez így helyes (...) Abban a pillanatban, amikor vállaljuk és elfogadjuk, már nem is olyan rettenetes. Ilyenkor nagyon sok mindent meg lehet oldani." / Bert Hellinger /

 

"Amikor az egész család megjelenik a terapeuta előtt, a gyerekek elveszítik a szüleikkel szembeni tiszteletet, és ez túl nagy ár ezért. A családterápiát szülőkkel végzik. A terapeuta a szülőkkel dolgozik, a szülők pedig a gyerekekkel. Ezekből a beszélgetésekből a gyerekeknek semmit sem kell megtudniuk." / Bert Hellinger /

 

"Sokszor kiderül, hogy a női soron, azaz az anya, anyai nagyanya, anyai dédanya vonalán szinte hagyomány az, hogy lenézik, illetve megvetik a férfiakat. Erre általában valakinek – akár generációkkal előbb – megvolt a jó oka, ami gyakran már a homályba vész. Ám a sorban következő többi nő tudattalan szolidaritásból sokszor konkrét ok nélkül ugyanúgy érez a férfiakkal szemben, mint nehéz sorsú felmenője. A férfiak pedig sokszor nem tehetnek mást, mint hogy esélyük sem lévén az elismerésre, ennek megfelelően viselkednek. Az érintett gyerek ennek a tudattalan „hagyománynak” megfelelően kapja meg anyjától a kimondott vagy kimondatlan üzenetet: ami apádtól származik, az nem jó, ne fogadd el. Csak az jó, igaz, helyes, amit én adok. Furcsa gondolatmenet ez, de a gyakorlat azt tanítja, valószínűleg igaz. Az állításokban ugyanis rendre derül ki ez a dinamika, az oldások pedig – még ha a dolog logikája az érintett számára sem világos – azonnali jobb közérzetet, megkönnyebbülést hoznak." / Dr. Angster Mária /

 

"A változáshoz vezető első lépés annak felismerése, hogy valami nincs rendben velem, valami nyomja a lelkem, a testem.
A második az elhatározás, az elszánás és végül az első gyakorlati lépés megtétele – a többit az utunkba sodorja a szél. Tapasztalatom szerint amikor a változáshoz szükséges szándék ereje megjelenik bennünk, akkor megérkezik a megerősítés is. Jön egy megérzés, a kezünkbe kerül egy felemelő könyv, találkozunk valakivel, aki továbblendít, elindít, fényt gyújt. 
Amikor elhiszem neki, hogy amit mond és képvisel, ugyanaz, mint amire mindig is vágytam, akkor elindul valami átalakulás. Ilyen egyszerű az egész. És amikor az első szabad lépések után a környezetünk rémülten próbál visszarántani magához, óvni a változástól, akkor biztosan lehetünk benne, hogy jó úton járunk." /Sárvári György/

 

"A tettes és az áldozat szövetségesek; hogy milyen módon azt nem tudhatjuk. Amikor nyilvánvalóvá válik az összefonódás, akkor megértünk mindent. Akkor egészen más lehetőségek nyílnak arra, hogy jól kezeljük a dolgokat." / Bert Hellinger /

 

"A nő tehát az anyjától, a férfi pedig az apjától sajátítja el a másik nem iránti tiszteletet. Mi történik akkor, ha anyuka pici fia feleségül veszi apuka pici lányát? Az ilyen férfi nem megbízható társ a felesége számára és hasonlóképpen az ilyen nő nem megbízható társ a férje számára. Túl kevés tiszteletet éreznek egymás irányában.
Először tehát a saját családjukban kell rendet tenni, hogy a férfi tisztelje az édesapját, a nő pedig az édesanyját." / Bert Hellinger /

 

"De sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy a jelenben kell élni, és felesleges a múlttal foglalkozni! Amikor valaki azt mondja, hogy értelmetlen a múlttal foglalkozni, hiszen azt már nem lehet megváltoztatni, nagy precizitással fejezi ki, hogy azt gondolja: az segítene rajta, ha a múltat megváltoztathatná. Azt hiszi, a múlttal kapcsolatos egyetlen lehetősége az volna, ha azt meg nem történtté tehetné vagy átírhatná, és mivel ez lehetetlen, nincs dolga ezzel. A sejtjeink azonban őrzik a múltunkat, így az hatást gyakorol a jelenünkre. Ezért éppen annyira érdemes a múlttal foglalkozni, azt földolgozni, elrendezni, amennyire a jelen szempontjából szükségünk van rá. A múltat pontosan azért kell helyére tenni, hogy a jelenben élhessünk.” / 
Pál Feri /

 

"Az a gyermek, aki gyűlöli a szüleit, saját magát fogja súlyosan megbüntetni. Mert ezt a lélek mélye sohasem fogadja el. Ez a rendnek olyan súlyos megsértése, ami egyszerűen nem lehetséges. És jellemzően nyugati jelenség. A zuluknál például sohasem tapasztaltam, hogy bárki lekicsinylően beszélt volna a szüleiről. Ez ott elképzelhetetlen. Ők még tudják, mit jelent, hogy az ember a szüleitől fogadja el az életet." / Bert Hellinger /

 

"Szeretnék mondani valamit a boldogság titkáról: a boldogság feledékeny. Nem emlékszik arra, ami korábban volt. 
Viszont a boldogtalanságnak jó az emlékezőtehetsége." / Bert Hellinger /

 

"Vannak akik azt mondják: "Az én családom rendben van, de a partneremé borzasztó." Ez megmérgezi a kapcsolatot. Aki házasságot köt valakivel, az a másik családjával is frigyre lép. Ez azt jelenti, hogy tisztelnie és szeretnie kell a partnere családját, mintha az maga a partner lenne. Csak akkor lehet sikeres a szerelmük." / Bert Hellinger /

 

"A lelkiismeret őrködik az adok és kapok egyensúlya felett is. Ha kapok valamit, a lelkiismeretem hatására késztetést érzek az egyensúly helyreállítására, tehát adok valamit annak, akitől előzőleg kaptam. Csak akkor érzem ismét jól magam, ha viszonoztam az ajándékot. Ennek a késztetésnek nagyon jelentős szerepe van a családokban és minden más csoportban, mert ez ad lehetőséget az adok kapok folytonos kölcsönhatására. A kiegyenlítésre irányuló késztetés nélkül nem működne ez a kölcsönhatás, és nem lennének emberi kapcsolatok." / Bert Hellinger /

 

" A depresszió mögött gyakorta a szülők lebecsülése húzódik meg. Minél inkább haragszik valaki a szüleire, minél inkább elutasítja őket, annál kevésbé részesül a szülői erőből, és annál depresszívebb lesz. A depresszió eltűnik, mihelyt az illető szeretettel elfogadja a szüleit olyannak, mint amilyenek." 
/ Thomas Schafer: Ami a lelket megbetegíti és ami meggyógyítja /

 

"Csak annak való a családállítás, aki nem fél tükörbe nézni. Ez a módszer ugyanis valóban felhozza a tudattalanban ható folyamatokat, és megmutatja, méghozzá minden egyedi sajátosságot, és nagyon apró részleteit is megjelenítve azt, ami van, ami hat." / Féderer Ágnes /

 

"Nagyon sok olyan érzelem van, amely nem egyéb, mint a szeretet és a félelem másik oldala. A gyűlölet sem más, csak a szeretetnek egy másik oldala. Akkor keletkezik, ha valakiben megsérül a szeretet. Ha a gyűlöletét kifejezésre juttatja, azzal elzárja magában a szeretet felé vezető utat.De ha azt mondja: "nagyon szeretlek, és most nagyon fáj", akkor nem marad benne hely a gyűlölet számára. Az ilyen mondat után, lehetőség marad a megbékélésre. Gyűlölködés után azonban már nem. A gyűlölettel elveszítjük azt, amit tulajdonképpen birtokolni szeretnénk." / Bert Hellinger /

 

"Az elfogadásnak tehát megvan az a különös hatása, hogy elválaszt. Elfogadni az jelenti: "Elfogadom, amit nekem ajándékoztatok, ez rengeteg és elegendő. A többit megcsinálom én magam, és most békében hagylak benneteket. Elfogadom tehát, amit kaptam, és bár elmegyek a szüleimtől, megmaradnak a szüleim, és én is megmaradok a szüleim számára." / Bert Hellinger /

 

"A szülők elutasításának egyik jellegzetes formája a magas igények támasztása, ha valaki megszabja, hogy a szüleinek milyennek kellene lenniük, vagy hogy azok mindent adjanak meg neki, az megakadályozza, hogy örökül vegye tőlük a valóban fontos dolgokat." / Bert Hellinger /

 

"Kezdetben a lány is az anya mellett van és erősnek éli meg őt, bár másképp, mint a fiú. A lány az apa felé törekszik. A férfiasat először az apához való viszonyában éli meg és elbűvölőnek találja. Ha az apa bűvkörében marad, akkor lelkét elárasztja a férfias minőség. Akkor csak lány és szerető lehet belőle, de nem nő. Nem tud később teljes értékűen közeledni egy másik férfihoz, őt megbecsülni és egyenrangúként kezelni." / Bert Hellinger /

 

“A párkapcsolat alapját a férfi és a nő közötti különbségek jelentik. A nőnek, hogy nővé váljon, szüksége van a férfira. És a férfinak, hogy férfivá váljon, szüksége van a nőre. Mert a férfilétnek csak akkor van értelme, ha jelen van egy nő is. A női létnek pedig csak akkor van értelme, ha jelen van egy férfi is, és ketten kiegészítik egymást. A férfi azért vágyik a nőre, mert férfiként hiányzik neki a nő, és a nő azért vágyik a férfira, mert nőként hiányzik neki a férfi. Ezért egy jó párkapcsolat annak az elismerésével kezdődik, hogy mindkettőnek szüksége van a másikra, és ebből kiindulva mindketten ajándékként elfogadják a másiktól, ami belőlük hiányzik. A férfi ajándékként elfogadja a nőtől, ami belőle, mint férfiból hiányzik, és a nő ajándékként elfogadja a férfitól, ami belőle, mint nőből hiányzik. Épp ezért a szeretetnek akkor sikerül kiteljesednie a maga alapvető formájában, ha mindketten felismerik ezt az igényt, és hajlandóak odaajándékozni a másiknak, ami hiányzik belőle, valamint elfogadni tőle, ami belőlük hiányzik. Ez a párkapcsolatok alapja.” / Bert Hellinger /

 

"A családi tragédiákat minden esetben az okozza, hogy egy rangban alárendelt személy vét az elsőbbségi rend ellen, azaz olyasmit enged meg magának, ami csakis a rangban felette állókra tartozhat. 
Amikor például egy gyermek arra tesz kísérletet, hogy ő bűnhődjön a szülei helyett, vagy ő viselje a szülei által elkövetett hibák következményeit, akkor vét az elsőbbségi rend ellen, a vétséget azonban nem veszi észre, mert szeretetből cselekszik, és nem hallja a lelkiismerete figyelmeztetését." / Bert Hellinger /

 

" A depresszió mögött gyakorta a szülők lebecsülése húzódik meg. Minél inkább haragszik valaki a szüleire, minél inkább elutasítja őket, annál kevésbé részesül a szülői erőből, és annál depresszívebb lesz. A depresszió eltűnik, mihelyt az illető szeretettel elfogadja a szüleit olyannak, mint amilyenek." 
/ Thomas Schafer: Ami a lelket megbetegíti és ami meggyógyítja /

 

„Fritz Perls, a Gestalt pszichológia atyja egy kis történettel illusztrálja a megosztott lelkiállapotot. Egy hölgy énekel a templomi kórusban. Megérzi, hogy pisilnie kell. Az inger egyre erősebb lesz, őt pedig egyre inkább szorongatja a dilemma: menjen ki, vagy maradjon, és énekeljen tovább teljes odaadással, remélve, hogy nem lesz baleset. Perls szerint mindkét megoldás lehetne egészséges, ami viszont neurotikus: ott maradni, befeszülni, vívódni és közben szenvedni. Sem pisilni, sem rendesen énekelni. Beszorulni egy konfliktusba, elodázni a döntést, vagy a lehetőségekhez képest egy alacsony színvonalú áldöntést hozni, és a kellemetlen lelkiállapotba egyre jobban belesüllyedni – ez a neurózis képlete.” / dr Buda László /

 

"Ha az apa értékekről alkotott elképzelései valósulnak meg a gyereknél, akkor a gyermek látható módon az apát követi, a háttérben, láthatatlanul pedig az anyát, vagy fordítva. A gyerek a láthatónak engedelmeskedik, annak, aki győz, de titokban annak, aki veszít. Ezzel egyenlít ki. Ezért nincs diadal, és teljességgel értelmetlen a győzelemre törekedni. A gyerek mindig arra a szülőre üt, akit például egy válásnál elveszített." / Bert Hellinger /

 

“Ahogy egy fa nem dönthet arról, hol fog nőni és mennyiben másként fejlődik a szabad mezőn, mint az erdőben vagy egy védett völgyben, mint egy elemeknek kitett magaslaton, ugyanúgy a gyerek is kérdés nélkül beilleszkedik a származási családjába és mélyen belevésődött erővel és állhatatossággal kapcsolódik hozzá. A gyerek ezt a kötődést szeretetként és boldogságként éli meg, bárhogyan tud fejlődni vagy épp elsatnyulni ebben a csoportban, illetve akármilyenek és akármik is a szülei. A gyermek tudja, hogy oda tartozik, és ez a tudás, ez a kötődés a szeretet. Én ezt ősszeretetnek vagy elsődleges szeretetnek hívom. Ez a kötődés olyan mély, hogy ezért a gyerek képes feláldozni életét és boldogságát is” / Bert Hellinger /

 

"Vannak, akik azt mondják a partnerüknek: "Szeretném ha jobban szeretnél!" Ilyenkor a másik fél nem tudhatja mikor tett eleget a kérésnek. Ha azonban azt mondja: "Gyere el velem egy fél órára sétálni", akkor pontosan tudja, hogy mikor teljesítette, amit a másik kért. Fontos, hogy ezeket konkrétan megmondjuk. Különben nyomás alatt tartjuk a másikat ezzel az elvárással, amelyet nem tud teljesíteni. Ilyenkor semmit sem ad, mert túl sokat kérnek tőle. Mindkét fél számára fontos, hogy pontosan leírjuk, mit szeretnénk." / Bert Hellinger /

 

"A vétkek és az okok keresésének az igénye abból az ösztönös vágyból fakad, hogy az ember el akar menekülni a gyász elől. A szemrehányás a gyászt helyettesíti." / Bert Hellinger /

"Látni és hallani azt, ami bennem van - és nem azt, aminek lennie kellene. Elmondani azt, amit érzek és gondolok - és nem azt, amit mondanom kellene. Érezni azt, amit érzek - és nem azt, amit éreznem kellene. Kérni azt, amire szükségem van - és nem várni, várni, várni, amíg engedélyt kapok. Merni, hogy azt tegyem, amit szeretek - ahelyett, hogy mindig a biztosat választanám."
/ Virginia Satir /

"A gyerek csak akkor érzi magát biztonságban, ha nagy és erős szülei vannak. Hogy elérje ezt a célját, néha komolyabb erőfeszítésekre is hajlandó.
Ha a gyermek barátja szüleinek, túl sok hatalmat birtokol. Ilyenkor még azon sem csodálkozhatunk, ha terrorizálja szüleit, és haragszik rájuk, gyermeki rosszalkodásaiban ugyanis csak segélykiáltása rejlik: „Mikor fogjátok már fel végre, mit akarok?” 
A szülő akkor cselekszik helyesen, ha világosan gyermeke tudtára adja, kié az utolsó szó a családban. Tanácsos időben világos alternatívákat mutatnunk, hogy a kicsik tudják, mire számíthatnak." / Thomas Schäfer - Gyermekek gyógyítása családfelállítással /

"A belső kép gyakran csak a szóbeszéd hatására jön létre, és azután megteremt egy olyan rendet, amely kizárólag a képzeleten alapul. Ilyenkor a mendemondák lépnek a látás helyébe, hit váltja fel a tudást, és önkény az igazságot." / Bert Hellinger /

"A gyerekek a családrendszeren belül átvesznek olykor érzéseket más családtagoktól. Azokat a fontos érzéseket, amelyeket valaki elnyomott, egy későbbi családtag megéli és kiéli. Olyan ez, mintha egy család szoros belső összetartozása megkövetelné, hogy minden erős érzés kifejeződjön." / Bertold Ulsamer - Gyökerek nélkül nem lehet repülni /

"Vannak olyan családi titkok, amelyeket óvni kell. Ezek nem tartoznak a gyerekekre. Abból, ami a szülők intim kapcsolatára vonatkozik, vagy a szülők egy vétkével áll kapcsolatban, semmi sem tartozik a gyerekekre. A gyermekeknek nem szabadna például kutatnia az után, hogy mit tettek a szülei. De miért is tennék? És ha rájöttek valamire, mit mondanak? Talán megkérdezik a szüleiket: Mit tettetek? Ekkor ők játsszák a nagyok szerepét, mintha joguk lenne erre. A terapeuta az ilyen titkokat nem tárja fel a gyerekek előtt. Ilyenbe nem engedi belekeverni magát.De vannak olyan családi titkok, amelyeknek felszínre kell kerülniük. Ha például vannak olyan személyek, akik a családhoz tartoznak, de nem tisztelik, nem ismerik el őket, vagy elfelejtkeznek róluk, például a korán meghalt testvérek. Ezt szabad tudnia a gyermeknek, sőt, tudnia is kell. Ha egy ilyen titok felszínre kerül, nagyon jó hatása van." / Bert Hellinger /

"Mert az úgynevezett rossz is csak egy másik része annak a sokszínűségnek, amelynek alapján kialakulhat a jó. Rossz nélkül jó sincs. Az az ember, aki teljesen jó, mások számára elviselhetetlen. És az is rettenetes, aki tökéletesnek tartja magát, mert még veszélyes is. Azok, akik jobbnak tartják magukat másoknál, veszélyesek. Azoknak az embereknek a közelében viszont, akik átlagosnak tartják magukat, harmóniát érzünk, és odatartozónak érezzük magunkat." /Bert Hellinger /

"A minták megszakítása
Ennek a folyamatnak a felismeréséhez és a megszakításhoz nagyon sok bátorságra és az újra való nyitottságra van szükség. Ha sikerül megszakítani, az egészen különleges teljesítmény. A megszakítás nem sikerül egyszerűen csak úgy, hogy az ember hagyja magát sodródni. Hátra kell lépni. Ahelyett, hogy úsznánk az árral kilépünk a partra, és nézzük a folyót, egészen addig, amíg át nem látjuk a régi dolgokat, fel nem ismerjük az újat, és el nem döntjük, hogy mit tegyünk." / Bert Hellinger /

" Szeretnék mondani valamit a boldogság titkáról: a boldogság feledékeny. Nem emlékszik arra, ami korábban volt. 
Viszont a boldogtalanságnak jó az emlékezőtehetsége." / Bert Hellinger /

"A megszokás megakadályozza a rálátást az újra, de aki vállalja a kockázatot, azt az új látása kiszabadítja a múlt fogságából és mentesíti a múltba sodródás következményeitől." / Bert Hellinger /

"Mondjuk, te egy olyan nő vagy, akit az apukája kislányként elhanyagolt. Akkor keresel egy férfit, aki erős, aki megvéd, aki mellett biztonságban vagy, aki gyengéd, de közben macsó is, aki sokat keres, de közben mindig otthon van – és felhőtlenül jól érzed magad. Most éppen hároméves vagy. A nehézség abból fakad, hogy harmincéves testben. Vagyis szükségszerűen csalódni fogsz, mert amit egy hároméves kislány nem kapott meg az apukájától, azt egy harmincéves nő nem kaphatja meg a partnerétől. Nem azért, mert esetleg nem szeret, hanem mert ő nem az apád, te pedig nem vagy a hároméves lánya." / Pál Feri /

Válás után...
"Hogy melyik gyereknek hol van jobb helye, az a körülményektől függ. Nincsenek kötött szabályok. A következők azonban irányadók lehetnek: A gyerekeknek annál a szülőnél kell maradniuk, aki a gyerekekben a másik felet leginkább tiszteli és szereti. Ez szép alapgondolat és minden feszültséget felold. Amikor mindkét szülő tiszteli és szereti a gyerekekben a partnert, akkor a gyerekek jól érzik magukat. Ilyenkor fel sem merül a kérdés, hogy a gyerekeknek hol lenne jobb vagy hová kellene menniük." / Bert Hellinger /

"A fogantatásnál a szülők nem választhatják ki, hogy mit adnak tovább a gyermeknek és mit nem. Ugyanúgy a gyerek sem tudja megválasztani, hogy mit vesz át a szüleitől. Ez minden tekintetben előre adott. Ha egy ember nem ismeri el és nem fogadja el, ami a szüleitől jön, akkor nem tud kibontakozni. De minden ember megtapasztalja azt is, hogy van benne valami, ami túlnő a szülein, valami saját. Azt is mondhatnánk: egyfajta saját kegyelem. Ez is előre adott. Csak akkor tudunk kibontakozni, ha elismerjük és elfogadjuk ezt a sajátot." /Bert Hellinger/

"Járom az utam. Egyre mélyebbre haladok. Hirtelen az őseim, elődök, generációk sorakoznak fel a hátam mögött. Légy nyugodt; súgják. Százak szerelmének gyümölcseként vagy itt. " / Linda K Hogan /

"A családokra jellemző egy mély igazságosság és kiegyenlítődés iránti szükséglet. A család és a nagycsalád úgy viselkedik, mintha közös lenne a lelkük. Ez a közös lélek ügyel arra, hogy a családban egyensúlyban legyen a nyereség és a veszteség, mégpedig több nemzedéken át." / Bert Hellinger /

 
„Sok ember úgy gondolja, hogy amennyiben eléggé szeretünk, akkor a szeretet győzedelmeskedik, és minden jóra fordul. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem igaz. Olykor a szülőknek tehetetlenül végig kell nézniük, hogy noha mély szeretettel szeretik, gyermekük másmilyenné válik, mint azt remélték. Talán beteg lesz, talán drogfüggő vagy tragikus öngyilkosságot követ el. Az ilyen tapasztalatok azt mutatják, hogy a szeretet mellett szükség van még valami másra is ahhoz, hogy a szeretet sikeres legyen. A szeretet rejtett rendje az, aminek megértése és követése nélkülözhetetlen.” /Bert Hellinger/

"Ha a nővel szemben elkövetett igazságtalanságot más nők bosszulják meg más férfiakon, akkor eltolódás következik be, mégpedig nem csak az alany tekintetében (például amikor a bosszú a nagyanyáról a leányunokára száll), hanem a bosszú tárgya vonatkozásában is, mint amikor például a nagypapa által elkövetett igazságtalanságot a nők a saját férjükön torolják meg. Az agresszió ilyenkor nem az elkövetőre irányul, hanem bármilyen férfira, illetve általánosságban véve a férfiakra. Ez nem hoz oldást, hanem ellenhatást vált ki, és a nemek harcává alakul, amelyben mindenki vesztes."  /Bert Hellinger/

"Az apát és anyát rendszerszinten a rajtuk keresztül a gyerekeikbe folyamatosan áramló életenergia kapcsolja össze. Ezért válást követően a szülők egymást a "gyerekeikben szeretik tovább". A gyerek rendszer-énje tisztában van azzal, hogy ő felerészt az apjából, felerészt az anyjából van, ezért mindkettejüket egyformán szereti, s nekik köszöni a legnagyobb jót: az életet. Szülei ezért benne -bármilyen nehéz, fájdalmas megélés kapcsolódik is hozzájuk - mindig összetartoznak. /Rákos Péter: Láthatatlan dimenziók/

"... Amikor megtörténik az oldás az arcok felragyognak, és mindenkit a felszabadultság érzése fog el. Ez ellenkezik azzal a régi német közmondással, hogy "mindenkinek jót tenni olyan feladat, amire senki sem képes". A családterápia során akkor jutunk el az oldáshoz, amikor a családban mindenki jól érzi magát. Amikor mindenki a megfelelő helyen áll, aki mellett állnia kell, és amikor mindenkinek érvényesül az egyénisége, senki sincs elnyomva. Ilyenkor mindenki megbecsültséget érez, és mindenki jól érzi magát. Hát ez az oldás." /Bert Hellinger/

„Sorsközösség